รายชื่อมาตรฐาน มอก.
รายชื่อมาตรฐาน มอก.

เลขที่ มอก. ชื่อ มอก. ภาษาไทย ชื่อ มอก. ภาษาอังกฤษ เอกสารฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
10-2529 ฟิวส์ก้ามปู Low-voltage distribution link fuses รายละเอียด
1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น Babies' dummies รายละเอียด
1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย Electric rice-cookers : safety requirements รายละเอียด
1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ Two-stroke gasoline engine lubricating oil รายละเอียด
11 เล่ม 101-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v – Part 101: sheathed cables for general purposes รายละเอียด
11 เล่ม 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v – Part 3: non-sheathed cables for fixed wiring รายละเอียด
11 เล่ม 4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v – Part 4: sheathed cables for fixed wiring รายละเอียด
11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v – Part 5: flexible cables (CORDS) รายละเอียด
1136-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร Cling film รายละเอียด
1149-2548 สีเทียน Wax crayons รายละเอียด
1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย Mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use: safety requirements รายละเอียด
1222-2560 กระจกนิรภัยหลายชั้น Laminated safety glass รายละเอียด
1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot rolled structural steel sections รายละเอียด
1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น Cold formed structural steel sections รายละเอียด
1231-2560 กระจกฉนวน Sealed insulating glass รายละเอียด
1291 เล่ม 1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Uninterruptible power systems Part 1 : general and safety requirements รายละเอียด
1291 เล่ม 2-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Uninterruptible power systems Part 2 : Electromagnetic compatibility requirements รายละเอียด
1291 เล่ม 3-2555 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ Uninterruptible power systems Part 3 : method of specifying performance and test requirements รายละเอียด
133-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว White portland cement รายละเอียด
1344-2560 กระจกโฟลตสีตัดแสง Tinted float glass รายละเอียด
1389-2559 เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Household and similar electrical Appliances-safety : Particular requirements for tumble dryers รายละเอียด
1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน Hot rolled steel sheet piles รายละเอียด
1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Clothes washing machines for household use : safety requirements รายละเอียด
1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป Hot rolled flat steel for general structure รายละเอียด
1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ Hot-rolled carbon steel coil, strip, plate and sheet for welded structure รายละเอียด
15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ Portland cement - P.1: Specification รายละเอียด
1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล Hot rolled flat carbon steel for machine structure รายละเอียด
1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย Electric fryers : safety requirement รายละเอียด
1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย Grills, toasters and similar portable cooking appliances – safety requirements รายละเอียด
166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ Plugs and socket-outlets for household and similar purposes : plugs and socket-outlets with rated voltage not exceeding 250 V รายละเอียด
1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย Instantaneous water heaters : safety requirements รายละเอียด
17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม Unplasticized polyvinyl chloride pipes for drinking water services รายละเอียด
1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ Hot-rolled carbon steel coil and strip for pipes and tubes รายละเอียด
1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ Ammonium nitrate for anfo explosive รายละเอียด
1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย Microwave ovens safety requirements รายละเอียด
183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ Glow starters for fluorescent lamps รายละเอียด
1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ Hot - rolled high strength steel coil strip plate and sheet with improved formability for automobile structural uses รายละเอียด
1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ Lighting and similar equipment : radio disturbance limits รายละเอียด
1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย Appliances for skin or hair care : safety requirement รายละเอียด
1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ Hot - rolled steel coil plate and sheet for automobile structural uses รายละเอียด
20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม Steel bars for reinforced concrete : round bars รายละเอียด
2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ Superior atmospheric corrosion resisting hot - rolled steel coil strip plate and sheet รายละเอียด
2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป Cold reduced flat steel of commercial and drawing qualities รายละเอียด
2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ Hot - rolled carbon steel coil strip plate and sheet for gas cylinders รายละเอียด
2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ Shower units : environment requirements : water-savings รายละเอียด
2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ Faucets for sanitary wares : environment requirements : water-savings รายละเอียด
2134-2553 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน Room air conditioners : energy efficiency รายละเอียด
2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ Cold rolled steel coil strip and sheet for automobiles uses รายละเอียด
2165-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง Optical fiber cables - Part 3-10: outdoor cables - family specification for dust and directly buried optical telecommunication cables รายละเอียด
2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ Optical fiber cables - Part 3-20: outdoor cables - family specification for optical self-supporting aerial telecommunication cables รายละเอียด
2186-2547 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน Household refrigerators : environmental requirements; energy efficiency รายละเอียด
2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ Power cables with xlpe insulated for rated voltage from 60 kv up to 115 kv รายละเอียด
2214-2548 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย Household refrigerators : safety requirements รายละเอียด
2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications รายละเอียด
2223-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป Electrolytic zinc-coated cold reduced flat carbon steel of commercial and drawing qualities รายละเอียด
2234-2557 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Self-ballasted lamps for general lighting services: Safety requirements รายละเอียด
2235-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Single-capped fluorescent lamps: Safety specifications รายละเอียด
2237-2548 บริภัณฑ์ความถี่วิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า Industrial, scientific and medical (ISM) radio frequency equipment : electromagnetic disturbance limits รายละเอียด
23-2558 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Ballast for fluorescent lamps : safety requirements รายละเอียด
2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 Heavy motor vehicle equipped with compression ignition engines : safety requirements; emission from engine, level 4 รายละเอียด
2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 Heavy motor vehicle equipped with position ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas : safety requirements; emission from engine, level 1 รายละเอียด
2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน Ballasts for tubular fluorescent lamps: Energy efficiency requirements รายละเอียด
2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ Synthetic dyestuffs sulphur dyes รายละเอียด
2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 Motorcycles: safety requirements; emission from engine, level 6 รายละเอียด
24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย Steel bars for reinforced concrete: deformed bars รายละเอียด
2425-2552 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1 : general rules รายละเอียด
2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง Plugs and socket - outlets for household and similar purposes : cord extention sets รายละเอียด
2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ Polyolefin insulated copper conductor telecommunnication cables for aerial installation รายละเอียด
2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน Stainless steel : seamed stockpots รายละเอียด
2508-2555 กระเบื้องเซรามิก Ceramic tiles รายละเอียด
2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด Synthetic dyestuffs : acid dye รายละเอียด
2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 Positive ignition engined vehicles : safety requirements; emission from engine, level 8 รายละเอียด
2550-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 Light duty compress ignition engined vehicles : safety requirements; emission from engine, level 7 รายละเอียด
2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 Light motor vehicle equipped with positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas : safety requirements ; emission from engine, level 1 รายละเอียด
2602-2556 กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ safety glazing materials for vehicles รายละเอียด
2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย Alkyd enamel: Safety requirement รายละเอียด
27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว Liquefied petroleum gas containers รายละเอียด
2721-2560 เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และการต้านทานการหมุน Rolling sound emission adhesion on wet surfaces and rolling resistance รายละเอียด
293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ PVC-insulated aluminium cables รายละเอียด
30-2555 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ Medical nitrous oxide รายละเอียด
332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical portable fire extinguishers รายละเอียด
341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ Motorcycle exhaust muffler รายละเอียด
344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders รายละเอียด
348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ Low carbon steel wire rods รายละเอียด
366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย Electric irons : safety requirement รายละเอียด
369-2557 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Protective helmets for vehicle users รายละเอียด
370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน Liquefied petroleum gas cylinders for internal combustion engine รายละเอียด
4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า Incandescent lamps รายละเอียด
408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง Copper and copper alloys for general electrical purposes : rod and bar รายละเอียด
420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง Steel wires strands for prestressed concrete รายละเอียด
496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ Lacquer thinner รายละเอียด
50-2561 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก Hot-dip zinc-coated cold reduced flat steel strips, sheets and corrugated sheets รายละเอียด
51-2530 สับปะรดกระป๋อง Canned pineapple รายละเอียด
520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส Nitrocellulose lacquer thinner รายละเอียด
528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป Hot rolled flat carbon steel of commercial and drawing qualities รายละเอียด
53-2548 ไม้ขีดไฟ Matches รายละเอียด
531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ Plastics containers for sterile pharmaceutical products รายละเอียด
539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ Medical carbondioxide รายละเอียด
540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย์ Medical oxygen รายละเอียด
683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์ Motorcycle rubber inner tubes รายละเอียด
685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป Toys Part 1 General requirements รายละเอียด
685 เล่ม 2-2540 ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก Toys Part 2 Packages and labelling รายละเอียด
721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ Safety - belts for automobiles รายละเอียด
739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ Synthetic dyestuff : direct dye รายละเอียด
740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ Synthetic dyestuff : reactivedye รายละเอียด
760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต Synthetic dyestuffs: vat dyes รายละเอียด
78-2549 ผงซักฟอก Laundry detergent powder รายละเอียด
787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ Small size water cooled diesel engines รายละเอียด
792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ Ceramic sanitary wares : water closet รายละเอียด
812-2558 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย Motor-compressors : safety requirements รายละเอียด
824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป Switches for household and similar fixed electical installations : general requirements รายละเอียด
85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors รายละเอียด
870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย Electric stoves; open type heating elements: safety requirements รายละเอียด
879-2553 ไฟแช๊กก๊าซ Gas Lighters รายละเอียด
880-2560 กระจกโฟลตใส Clear float glass รายละเอียด
882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม Portable fire extinguishers: Foam รายละเอียด
909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)