รายชื่อมาตรฐาน มอก.
รายชื่อมาตรฐาน มอก.

เลขที่ มอก. ชื่อ มอก. ภาษาไทย ชื่อ มอก. ภาษาอังกฤษ เอกสาร/อินโฟกราฟิก รายละเอียด
2-2525 ขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ Aerated water glass bottles รายละเอียด
3-2562 น้ำปลา Fish sauce รายละเอียด
4 เล่ม 2-2552 วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า Standard method of measurement of lamp cap temperature rise รายละเอียด
4 เล่ม 3-2563 หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 3 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ Tungsten filament lamps for domestics and similar lighting purpose Part 3 Performance requirements รายละเอียด
4 เล่ม 4-2563 หลอดไฟฟ้าทังสเตนฮาโลเจนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 4 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Tungsten halogen lamps for domestics and similar lighting purpose Part 4 Safety specification รายละเอียด
4 เล่ม 5-2563 หลอดไฟฟ้าทังสเตนฮาโลเจน(ไม่ใช้ในยานยนต์) เล่ม 5 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Tungsten halogen lamps (non-vehicle) Part 5 safety specifications รายละเอียด
5-2527 กระสอบปอ Jute bag รายละเอียด
6 เล่ม 1-2559 แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีทดสอบ Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test รายละเอียด
6 เล่ม 2-2559 แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 2 มิติของแบตเตอรี่ มิติของขั้วและการทำเครื่องหมายของขั้ว Lead-acid starter battery Part 2 : Dimensions of batteries and dimension and marking of terminals รายละเอียด
6 เล่ม 4-2559 แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 4 มิติของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ Lead-acid starter battery part 4 : Dimensions of batteries for heavy vehicles รายละเอียด
7-2531 หม้อสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด Containers for lead-acid batteries รายละเอียด
8-2564 ซอสปรุงรส Seasoning sauce รายละเอียด
9-2550 ลูกแบดมินตัน Badminton Shuttle รายละเอียด
11 เล่ม 1-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1 : general requirements รายละเอียด
11 เล่ม 2-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v - Part 2: test methods รายละเอียด
12-2530 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ Asbestos cement flat sheets รายละเอียด
13-2530 กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด Sulphuric acid for use in lead-acid batteries รายละเอียด
14-2565 มอโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต Monosodium L-glutamate รายละเอียด
15 เล่ม 16-2535 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 16 การชักตัวอย่างและการยอมรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก Portland cement Part 16 Standard methods of sampling and acceptance of hydraulic cement รายละเอียด
15 เล่ม 20-2521 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 20 การใช้วัสดุผสมเพิ่มในการทำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก Portland cement Part 20 Method of test for processing additions for use in the manufacture of hydraulic cements รายละเอียด
15 เล่ม 21-2533 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 21 วิธีหาปริมาณแคลเซียมซัลเฟตอิสระในไฮเดรเทดมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Portland cement Part 21 Determination of free calcium sulphate in hydrated Portland cement mortars รายละเอียด
16-2562 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก Tinplate รายละเอียด
18-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก Asbestos-cement corrugated sheets รายละเอียด
19-2560 น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด Water for storage batteries รายละเอียด
21-2515 เครื่องเงิน Silverware รายละเอียด
22-2564 ผ้าขนหนูเทอร์รี่ Terry Towels รายละเอียด
25-2516 ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว Lampholders: bayonet types รายละเอียด
28-2550 สบู่ซักล้าง Laundry soap รายละเอียด
29-2560 สบู่ก้อน Bar soaps รายละเอียด
31-2516 คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม General principles of labelling industrial products รายละเอียด
32-2546 วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร Test method for the release of lead and cadmium from ceramic ware, glass-ceramic ware and glassware in contact with food รายละเอียด
33-2564 ขนาดกระดาษตัดสำหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน Trimmed sizes for printing and writing paper รายละเอียด
34-2546 ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร Recommened international code of practice general principles of food hygiene รายละเอียด
35-2516 ด้ายฝ้ายดิบ Cotton yarn รายละเอียด
38-2531 กระเบื้องดินเผาโมเสก Mosaic tile รายละเอียด
40-2527 ผ้าใบ Cotton canvas รายละเอียด
41-2554 กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม Concentrated sulphuric acid and oleums for industrial use รายละเอียด
42-2548 แปรงสีฟัน Toothbrushes รายละเอียด
43-2536 ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ Canned baby corn รายละเอียด
44-2561 น้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค Edible rice bran oil รายละเอียด
45-2552 ยาสีฟัน Toothpastes รายละเอียด
46-2516 ผ้าปอบปลิน Poplins รายละเอียด
47-2561 น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค Edible fats and oils รายละเอียด
48-2565 นมข้นหวาน Sweetened condensed milk รายละเอียด
49-2560 ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ Covered electrodes for manual metal arc welging of non-alloy and fine grain steels รายละเอียด
54-2558 กระจกแผ่น Ordinary sheet glass รายละเอียด
55-2562 เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส Flat and square steel bars รายละเอียด
56-2560 น้ำตาลทราย Sugar รายละเอียด
57-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก Hollow Loadbearing Concrete Masonry Units รายละเอียด
58-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก Hollow nonloadbearing concrete masonry units รายละเอียด
59-2561 อิฐคอนกรีต Concrete building brick รายละเอียด
60-2560 คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก Solid loadbearing concrete masonry units รายละเอียด
62-2540 กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง Code of hygienic practice for dried fruits รายละเอียด
63-2560 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก Filing office steel cabinet รายละเอียด
64-2517 ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน Hard drawn copper conductor for overhead lines รายละเอียด
66-2525 ผ้าลายสอง Drills and twills รายละเอียด
67-2562 ลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท Lychee in hermetically sealed containers รายละเอียด
68-2562 ลำไยในภาชนะบรรจุปิดสนิท Longan in hermetically sealed containers รายละเอียด
69-2532 ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ Mustard greens (leaf mustard) pickles รายละเอียด
71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี Galvanized wire รายละเอียด
72-2527 ถั่วลันเตากระป๋อง Canned peas รายละเอียด
73-2517 เห็ดฟางกระป๋อง Canned straw mushroom รายละเอียด
74-2529 ดินขาวสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ Paper filler clay รายละเอียด
75-2560 ปุ๋ยเคมี Chemical fertilizers รายละเอียด
76-2517 ลวดหนามเคลือบสังกะสี Galvanized barbed wires รายละเอียด
77-2565 อิฐก่อสร้างสามัญ Building bricks รายละเอียด
79-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่ Asbestos - cement asymmetrical section corrugated sheets รายละเอียด
80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม Mixed cements รายละเอียด
81-2548 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน Asbestos cement pressure pipes รายละเอียด
82-2552 ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิไวนิลฟอร์มัล Polyvinyl formal enamelled round copper wires รายละเอียด
83-2561 น้ำส้มสายชู Vinegar รายละเอียด
84-2552 ชอล์กสำหรับกระดานดำ Chalk for blackboard รายละเอียด
87-2564 สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์ Identification colours and marking for medical gas cylinders รายละเอียด
88-2517 สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม Identification colours and marking for industrial gas cylinders รายละเอียด
89-2564 ปลาซาร์ดีนในภาชนะบรรจุปิดสนิท Sardines in hermetically sealed containers รายละเอียด
90-2563 กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร Metal cans for foods รายละเอียด
92-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง A.C. electric fans : table type and wall type รายละเอียด
93-2563 แหนบแผ่น - คุณลักษณะทางเทคนิค Leaf spring - Technical specifictions รายละเอียด
96 เล่ม 1-2562 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป Primary batteries-Part 1: General รายละเอียด
96 เล่ม 2-2560 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า Primary batteries - Part 2 : Physical and electrical specifications รายละเอียด
96 เล่ม 3-2560 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา Primary batteries - Part 3 : watch batteries รายละเอียด
96 เล่ม 4-2560 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 4 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียม Primary batteries - Part 4 : Safety of lithium batteries รายละเอียด
96 เล่ม 5-2560 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous eletrolyte รายละเอียด
97-2557 ผ้าเบรกสำหรับยานยนต์ Brake linings for vehicles รายละเอียด
98-2517 ข้าวโพดครีมกระป๋อง Canned sweet corn: cream style รายละเอียด
99-2562 น้ำส้ม Orange juice รายละเอียด
100-2562 น้ำมะเขือเทศ Tomato juice รายละเอียด
101-2562 น้ำองุ่น Grape juice รายละเอียด
102-2565 อิฐกลวงรับน้ำหนัก Structural clay loadbearing wall tile รายละเอียด
103-2528 อิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก Structural clay non-load-bearing tile รายละเอียด
105-2563 คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง) Solid carbon dioxide (Dry ice) รายละเอียด
107-2561 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป Carbon steel tubes for general structure รายละเอียด
108-2517 วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินผ้าเป็นผืนยาว Sampling method and criteria for conformity for textile fabrics in piece form รายละเอียด
109-2517 วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรีต Sampling and testing concrete masonry units รายละเอียด
110-2517 วิธีทดสอบการหดแห้งของคอนกรีตบล๊อก Method of test for drying shrinkage of concrete block รายละเอียด
111-2538 ผ้าถักวงกลม Circular knitting fabrics รายละเอียด
112-2562 น้ำสับปะรด Pineapple juice รายละเอียด
113-2562 ตะปูเหล็ก Steel nails รายละเอียด
114-2526 ตะปูเหล็กสำหรับใช้งานพิเศษ Steel nails for special purposes รายละเอียด
115-2529 กุ้งเยือกแข็ง Quick frozen shrimps or prawns รายละเอียด
117-2517 สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับรถยนต์ High voltage cables for automobiles รายละเอียด
118-2522 สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์ Low voltage cables for automobiles รายละเอียด
119-2517 สายไฟฟ้าแรงสูงมีความต้านทานสำหรับรถยนต์ High voltage resistance cables for automobiles รายละเอียด
120-2540 ผ้าห่มนอน Blankets รายละเอียด
121 เล่ม 1-2518 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 1 ความคงทนของสีต่อแสง (แสงแดด) Method of test for textiles Part 1 Colour fastness to light (daylight) รายละเอียด
121 เล่ม 2-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 2 ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก Standard test methods for textiles part 2 colour fastness to xenon arc light รายละเอียด
121 เล่ม 3-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 3 ความคงทนของสีต่อการซักด้วยสบู่ หรือ สบู่และโซดา Standard test methods for textiles part 3 colour fastness to washing with soap or soap and soda รายละเอียด
121 เล่ม 4-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 4 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ Standard test methods for textiles part 4 colour fastness to perspiration รายละเอียด
121 เล่ม 5-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 5 ความคงทนของสีต่อการขัดถู Standard test methods for textiles part 5 colour fastness to rubbing รายละเอียด
121 เล่ม 6-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 6 ขนาดเส้นด้าย Standard test methods for textiles part 6 determination of linear density of yarn รายละเอียด
121 เล่ม 7-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 7 เกลียวของเส้นด้าย Standard test methods for textiles Part 7 twist in yarns รายละเอียด
121 เล่ม 8-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 8 แรงดึงและการยืดที่ทำให้เส้นด้ายขาด Standard test methods for textiles part 8 yarns from packages-determination of single-end breaking force and elongation at break รายละเอียด
121 เล่ม 9-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 9 แรงดึงสูงสุดและการยืดของผ้าที่แรงดึงสูงสุด โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ Standard test methods for textiles Part 9 tensile properties of fabrics-determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method รายละเอียด
121 เล่ม 10-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 10 ความกว้างของผ้า Standard test methods for textiles part 10 determination of fabric width รายละเอียด