รายชื่อมาตรฐาน มอก.
รายชื่อมาตรฐาน มอก.

เลขที่ มอก. ชื่อ มอก. ภาษาไทย ชื่อ มอก. ภาษาอังกฤษ เอกสารฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
3-2562 น้ำปลา Fish sauce รายละเอียด
5-2527 กระสอบปอ Jute bag รายละเอียด
7-2531 หม้อสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด Containers for lead-acid batteries รายละเอียด
8-2549 น้ำซอสปรุงรส Seasoning sauce รายละเอียด
9-2550 ลูกแบดมินตัน Badminton Shuttle รายละเอียด
11-2553 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ PVC insulated copper cables รายละเอียด
12-2530 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ Asbestos cement flat sheets รายละเอียด
13-2530 กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด Sulphuric acid for use in lead-acid batteries รายละเอียด
14-2525 โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต Monosodium L-glutamate รายละเอียด
15-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Portland cement รายละเอียด
16-2562 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก Tinplate รายละเอียด
18-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก Asbestos-cement corrugated sheets รายละเอียด
19-2560 น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด Water for storage batteries รายละเอียด
21-2515 เครื่องเงิน Silverware รายละเอียด
22-2539 ผ้าขนหนู Terry Towels รายละเอียด
25-2516 ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว Lampholders: bayonet types รายละเอียด
28-2550 สบู่ซักล้าง Laundry soap รายละเอียด
29-2560 สบู่ก้อน Bar soaps รายละเอียด
31-2516 คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม General principles of labelling industrial products รายละเอียด
32-2546 วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร Test method for the release of lead and cadmium from ceramic ware, glass-ceramic ware and glassware in contact with food รายละเอียด
33-2531 ขนาดกระดาษตัดสำหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน Trimmed sizes of printing and writing paper รายละเอียด
34-2546 ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร Recommened international code of practice general principles of food hygiene รายละเอียด
35-2516 ด้ายฝ้ายดิบ Cotton yarn รายละเอียด
38-2531 กระเบื้องดินเผาโมเสก Mosaic tile รายละเอียด
40-2527 ผ้าใบ Cotton canvas รายละเอียด
41-2554 กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม Concentrated sulphuric acid and oleums for industrial use รายละเอียด
42-2548 แปรงสีฟัน Toothbrushes รายละเอียด
43-2536 ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ Canned baby corn รายละเอียด
44-2561 น้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค Edible rice bran oil รายละเอียด
45-2552 ยาสีฟัน Toothpastes รายละเอียด
46-2516 ผ้าปอบปลิน Poplins รายละเอียด
47-2561 น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค Edible fats and oils รายละเอียด
48-2516 น้ำนมข้นหวาน Sweetened condensed milk รายละเอียด
49-2560 ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ Covered electrodes for manual metal arc welging of non-alloy and fine grain steels รายละเอียด
54-2558 กระจกแผ่น Ordinary sheet glass รายละเอียด
55-2562 เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส Flat and square steel bars รายละเอียด
56-2560 น้ำตาลทราย Sugar รายละเอียด
57-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก Hollow Loadbearing Concrete Masonry Units รายละเอียด
58-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก Hollow nonloadbearing concrete masonry units รายละเอียด
59-2561 อิฐคอนกรีต Concrete building brick รายละเอียด
60-2560 คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก Solid loadbearing concrete masonry units รายละเอียด
62-2540 กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง Code of hygienic practice for dried fruits รายละเอียด
63-2560 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก Filing office steel cabinet รายละเอียด
64-2517 ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน Hard drawn copper conductor for overhead lines รายละเอียด
66-2525 ผ้าลายสอง Drills and twills รายละเอียด
67-2562 ลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท Lychee in hermetically sealed containers รายละเอียด
68-2562 ลำไยในภาชนะบรรจุปิดสนิท Longan in hermetically sealed containers รายละเอียด
69-2532 ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ Mustard greens (leaf mustard) pickles รายละเอียด
71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี Galvanized wire รายละเอียด
72-2527 ถั่วลันเตากระป๋อง Canned peas รายละเอียด
73-2517 เห็ดฟางกระป๋อง Canned straw mushroom รายละเอียด
74-2529 ดินขาวสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ Paper filler clay รายละเอียด
75-2560 ปุ๋ยเคมี Chemical fertilizers รายละเอียด
76-2517 ลวดหนามเคลือบสังกะสี Galvanized barbed wires รายละเอียด
77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ Building bricks รายละเอียด
79-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่ Asbestos - cement asymmetrical section corrugated sheets รายละเอียด
80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม Mixed cements รายละเอียด
81-2548 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน Asbestos cement pressure pipes รายละเอียด
82-2552 ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิไวนิลฟอร์มัล Polyvinyl formal enamelled round copper wires รายละเอียด
83-2561 น้ำส้มสายชู Vinegar รายละเอียด
84-2552 ชอล์กสำหรับกระดานดำ Chalk for blackboard รายละเอียด
87-2521 สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์ Identification colours and marking for medical gas cylinders รายละเอียด
88-2517 สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม Identification colours and marking for industrial gas cylinders รายละเอียด
89-2530 ปลาซาร์ดีนกระป๋อง Canned sardines รายละเอียด
90-2563 กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร Metal cans for foods รายละเอียด
92-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง A.C. electric fans : table type and wall type รายละเอียด
93-2532 แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง Leaf springs for automobiles and trailers รายละเอียด
97-2557 ผ้าเบรกสำหรับยานยนต์ Brake linings for vehicles รายละเอียด
98-2517 ข้าวโพดครีมกระป๋อง Canned sweet corn: cream style รายละเอียด
99-2562 น้ำส้ม Orange juice รายละเอียด
100-2562 น้ำมะเขือเทศ Tomato juice รายละเอียด
101-2562 น้ำองุ่น Grape juice รายละเอียด
102-2528 อิฐกลวงรับน้ำหนัก Structural clay load-bearing tile รายละเอียด
103-2528 อิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก Structural clay non-load-bearing tile รายละเอียด
105-2539 คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง) Solid carbon dioxide (dry ice) รายละเอียด
107-2561 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป Carbon steel tubes for general structure รายละเอียด
108-2517 วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินผ้าเป็นผืนยาว Sampling method and criteria for conformity for textile fabrics in piece form รายละเอียด
109-2517 วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรีต Sampling and testing concrete masonry units รายละเอียด
110-2517 วิธีทดสอบการหดแห้งของคอนกรีตบล๊อก Method of test for drying shrinkage of concrete block รายละเอียด
111-2538 ผ้าถักวงกลม Circular knitting fabrics รายละเอียด
112-2562 น้ำสับปะรด Pineapple juice รายละเอียด
113-2562 ตะปูเหล็ก Steel nails รายละเอียด
114-2526 ตะปูเหล็กสำหรับใช้งานพิเศษ Steel nails for special purposes รายละเอียด
115-2529 กุ้งเยือกแข็ง Quick frozen shrimps or prawns รายละเอียด
117-2517 สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับรถยนต์ High voltage cables for automobiles รายละเอียด
118-2522 สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์ Low voltage cables for automobiles รายละเอียด
119-2517 สายไฟฟ้าแรงสูงมีความต้านทานสำหรับรถยนต์ High voltage resistance cables for automobiles รายละเอียด
120-2540 ผ้าห่มนอน Blankets รายละเอียด
122-2518 ปริมาณตะกั่วจากของเด็กเล่นที่ทำด้วยปลาสติก Lead content in plastic toys รายละเอียด
123-2524 กระติกหรือผลิตภัณฑ์แก้วสุญญากาศ Vacuum vessels รายละเอียด
124-2518 สายพานแบนส่งกำลัง Flat rubber belt for power transmission รายละเอียด
125-2529 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร Asbestos cement joints for asbestos cement drainaged pipes รายละเอียด
126-2548 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน Asbestos cement pressure couplings รายละเอียด
127-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น A.C. electric fans: pedestal types รายละเอียด
128-2560 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ Precast reinforced concrete drainage pipe รายละเอียด
129-2530 หมุดย้ำสำหรับงานทั่วไป Rivets for general engineering purposes รายละเอียด
130-2518 ขนาดแฟ้มปก แฟ้มยึด และแฟ้มแขวน Sizes of folders, files and suspended filing pockets รายละเอียด
131-2523 รองเท้าแตะฟองน้ำ Rubber slippers รายละเอียด
132-2528 รองเท้าผ้าใบ Canvas shoes รายละเอียด
134-2531 แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้สัก Mosaic parquet panels: teak รายละเอียด
135-2552 ด้ายเย็บฝ้าย Cotton sewing thread รายละเอียด
136-2562 เงาะในภาชนะบรรจุปิดสนิท Rambutan in hermetically sealed containers รายละเอียด
137-2518 พรมปักปุย Tufted carpets รายละเอียด
138-2562 ลวดผูกเหล็ก Steel binding wires รายละเอียด
139-2530 หนังพื้นชั้นใน Insole leather รายละเอียด
140-2530 หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครมทับฝาด Chrome retan upper leather รายละเอียด
141-2518 หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง Canned asparagus รายละเอียด
142-2530 ปลาทูนากระป๋อง Canned tuna รายละเอียด
143-2518 มาการีน Margarine รายละเอียด
144-2518 ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน Cotton fabrics for rubber belt รายละเอียด
145-2549 สมุดนักเรียน School exercise book รายละเอียด
146-2556 สายพานตัววีส่งกำลัง Classical V-belts for power transmission รายละเอียด
147-2530 สายพานลำเลียง Conveyer belts รายละเอียด
149-2550 เชลแล็กวาร์นิช Shellac varnishes รายละเอียด
150-2562 โซเดียมไฮดรอกไซด์สำหรับอุตสาหกรรม Sodium hydroxide for industrial uses รายละเอียด
151-2539 การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว Use and maintenance of liquefied petroleum gas containers รายละเอียด
152-2555 เครื่องสำอาง : ข้อกำหนดทั่วไป Cosmetics: General specification รายละเอียด
153-2540 อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก Structural clay non-load-bearing screen tiles รายละเอียด
154-2518 อิฐกลวงทำพื้น Structural hollow clay floor tiles รายละเอียด
155-2562 น้ำหวานเข้มข้น Flavoured syrup รายละเอียด
156-2518 พิวเตอร์ Pewter รายละเอียด
158-2518 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา Clay plain roofing tiles รายละเอียด
159-2518 เกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป และขนาดที่เลือกสำหรับหมุดเกลียว สลักเกลียว และแป้นเกลียว General purpose ISO metric screw threads and selected sizes for screws, bolts and nuts รายละเอียด
160-2528 วิธีชักตัวอย่างและทดสอบหนังฟอก Methods of sampling and testing for leather รายละเอียด
161-2518 วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินเส้นด้ายและเชือกเส้นเล็ก Sampling method and criteria for conformity for yarns and cordages