รายชื่อมาตรฐาน มอก.
รายชื่อมาตรฐาน มอก.

เลขที่ มอก. ชื่อ มอก. ภาษาไทย ชื่อ มอก. ภาษาอังกฤษ เอกสารฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
100-2549 น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ Fruit juice : tomato juice รายละเอียด
1000-2533 จานไถสำหรับงานกสิกรรม Agricultural discs รายละเอียด
10004-2557 การบริหารงานคุณภาพ - ความพึงพอใจของลูกค้า - แนวทางสำหรับการเฝ้าติดตามและการวัด Quality management - customer satisfaction – guidelines for monitoring and measuring รายละเอียด
10005-2555 ระบบการบริหารงานคุณภาพ-แนวทางการจัดทำแผนคุณภาพ Quality management systems-guidelines for quality plans รายละเอียด
10006-2555 ระบบการบริหารงานคุณภาพ-แนวทางการบริหารงานคุณภาพสำหรับโครงการ Quality management systems-guidelines for quality management in projects รายละเอียด
1001-2533 อุปกรณ์ช่วยระเหยและปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน Liquefied petroleum gas vaporizer regulator for internal combustion engines รายละเอียด
10013-2556 แนวทางการจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ Guideline for quality management systems documentation รายละเอียด
10014-2551 การบริหารงานคุณภาพ : แนวทางสำหรับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการเงินและทางเศรษฐกิจ Quality Management - Guidelines for realizing financial and economic benefits รายละเอียด
10017-2556 ข้อแนะนำเทคนิคทางสถิติสำหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ Guideance on statistical techniques for quality management system รายละเอียด
10018-2558 การบริหารงานคุณภาพ-แนวทางสำหรับการมีส่วนร่วมและความสามารถของบุคลากร Quality management-Customer satisfacline Guidelines for monitoring and measuring รายละเอียด
1002-2553 กระติกน้ำพลาสติก Plastic canteens รายละเอียด
1003-2533 กุ้งแห้ง Dried shrimps รายละเอียด
1004-2533 เต้าหู้หลอด Packaged soft soybean curd รายละเอียด
1005-2548 สีเคลือบกึ่งเงา Semigloss enamel รายละเอียด
1007-2533 คาร์บอนไดซัลไฟด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม Carbon disulphide for industrial use รายละเอียด
1008-2533 มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป Precooked macaroni รายละเอียด
1009-2533 ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่ Beef ball, pork ball and chicken ball รายละเอียด
1010-2533 เอทิลแอซีเทต Ethyl acetate รายละเอียด
1011-2533 สาคู Tapioca pearl รายละเอียด
1012-2533 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ Reinforced concrete water pipe รายละเอียด
1013-2533 บานประตูพีวีซี PVC door รายละเอียด
1014-2542 อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม Fittings for water - closet flushing cisterns รายละเอียด
1015 เล่ม 1-2533 การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 1 เสถียรภาพของโต๊ะ Standard test methods for furniture Part 1 Stability of tables รายละเอียด
1015 เล่ม 4-2535 การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 4 ความแข็งแรงและความทนทานของเก้าอี้ Standard test methods for furniture Part 4 Strength and durability of chairs รายละเอียด
1015 เล่ม 6-2535 การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 6 ความแข็งแรงและความทนทานของตู้และชั้นวางของ Standard test methods for furniture Part 6 Strength and durability of cabinets and shelves รายละเอียด
1016-2533 นอร์แมลบิวทิลแอซีเทต n-butyl acetate รายละเอียด
1017-2533 อาหารแมว Catfood รายละเอียด
1018-2533 น้ำนมถั่วเหลือง Soymilk or soya bean milk รายละเอียด
1019-2533 สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์ Coil spring for automobile suspensions รายละเอียด
102-2528 อิฐกลวงรับน้ำหนัก Structural clay load-bearing tile รายละเอียด
1020-2533 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้ Office furniture: adjustable chairs รายละเอียด
1021-2534 มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด Threaded end connection turbine type water meter รายละเอียด
1022-2534 มู่ลี่แนวระดับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจือ Steel and aluminium alloy venetian blinds รายละเอียด
1023-2534 ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษพิมพ์และเขียน Printing and writing paper correction fluid รายละเอียด
1024-2534 อาร์กอน Argon รายละเอียด
1026-2534 สารยึดอีพ็อกซีเรซินสำหรับคอนกรีต Epoxy-resin-base bonding systems for concrete รายละเอียด
1027-2553 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร Plastic bags for food รายละเอียด
1028-2534 แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด Mixed flour for deep-fry รายละเอียด
1029-2534 เอมิลแอซีเทต Amyl acetate รายละเอียด
103-2528 อิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก Structural clay non-load-bearing tile รายละเอียด
1030-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ Electricity metering equipment (AC) : general requirements tests and test conditions รายละเอียด
1031-2534 กระดุมพลาสติก Plastics buttons รายละเอียด
1032-2534 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง Solvent-welding cements for use with unplasticized PVC pipes and fittings รายละเอียด
1033-2552 แลกเกอร์แอโรซอล Aerosol lacquer รายละเอียด
1034-2534 รองเท้าแตะพีวีซี PVC sandals รายละเอียด
1035-2534 สารขัดเงาโลหะชนิดเหลว Metal polish, liquid รายละเอียด
1036-2534 สารขัดเงาโลหะชนิดกึ่งแข็ง Metal polish, pasted รายละเอียด
1037-2534 สปริงขดรับแรงดึงขึ้นรูปเย็น Cold coiled helical tension springs รายละเอียด
1038-2535 กระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา Coated steel sheet roofing tiles รายละเอียด
1041-2534 วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตชนิดคืนรูปและไม่ปลิ้น : แอสฟัลต์ Joint filler for concrete (non-extruding and resilient type): asphalt รายละเอียด
1042-2534 พรมพีวีซี Backed flexible PVC flooring รายละเอียด
1043-2534 หน้าต่างพีวีซี PVC windows รายละเอียด
1044-2534 เครื่องนวดถั่วเหลือง Soybean threshers รายละเอียด
1045-2535 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง Papers for continuous forms รายละเอียด
1046-2534 กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง Code of hygienic practice for frozen fishery products รายละเอียด
1047-2534 เฟร์โรซิลิโคแมงกานีส Ferrosilicomanganese รายละเอียด
1048-2551 สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค Epoxy coatings for steel potable water pipelines รายละเอียด
1049-2542 รองเท้านักเรียน School shoes รายละเอียด
105-2539 คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง) Solid carbon dioxide (dry ice) รายละเอียด
1051-2534 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ตู้และชั้น Office furniture: cabinets and shelves รายละเอียด
1052-2534 ชุดระบายน้ำหลังคา Roof drains รายละเอียด
1053-2534 ชุดระบายน้ำพื้น Floor drains รายละเอียด
1055-2556 ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว Rubber hoses and rubber hose assemblies for liquefied petroleum gas (LPG) รายละเอียด
1056 เล่ม 1-2556 ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง Single-use medical examination gloves Part 1 : Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution รายละเอียด
1057-2549 ปูนยิปซัมผสม Premixed gypsum plasters รายละเอียด
1058-2553 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี White clay for paint industry รายละเอียด
1059-2534 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาง White clay for rubber industry รายละเอียด
1060-2534 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช White clay for pesticide industry รายละเอียด
1061-2548 วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป Instant bean vermicelli รายละเอียด
1063-2534 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ย White clay for fertilizer industry รายละเอียด
1064-2534 เคโอลินสำหรับใช้เคลือบกระดาษ Paper coating kaolin รายละเอียด
1065-2534 เบนทอไนต์สำหรับทำโคลนเจาะ Drilling-mud bentonite รายละเอียด
1066-2534 แอลขีดเรซินวาร์นิช Alkyd resin varnish รายละเอียด
1067-2534 เฟร์โรแมงกานีส Ferromanganese รายละเอียด
1068-2534 เฟร์โรซิลิคอน Ferrosilicon รายละเอียด
1069-2552 สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร Colourants for plastics for food contact use รายละเอียด
107-2561 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป Carbon steel tubes for general structure รายละเอียด
1070-2547 ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง Silicon dioxide for rubber industry รายละเอียด
1071-2547 ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช Silicon dioxide for pesticide industry รายละเอียด
1072-2547 ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมสี Silicon dioxide for paint industry รายละเอียด
1073-2535 แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร Modified starch for food industry รายละเอียด
1076-2535 หมุดยึดสลักจุดพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร Linch pins for agriculture wheeled tractors รายละเอียด
1077-2535 ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน Line-post type porcelain insulators รายละเอียด
1078-2535 ผ้าหมึกพิมพ์ดีด Fabric typewriter ribbons รายละเอียด
1079-2535 วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตประเภทยางฟองน้ำและไม้ก๊อก Concrete joint filler, sponge rubber and cork รายละเอียด
108-2517 วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินผ้าเป็นผืนยาว Sampling method and criteria for conformity for textile fabrics in piece form รายละเอียด
1080-2535 กะปิ Shrimp paste รายละเอียด
1081-2535 วาร์นิชสำหรับเคลือบลวดทองแดง Copper wire enamelling varnishes รายละเอียด
1082-2535 เครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะแบบธรรมดา Manual office typewriters รายละเอียด
1084-2535 โทลูอีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม Toluene for industrial use รายละเอียด
1085-2538 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 Gasoline engined vehicles: safety requirements; emission from engine รายละเอียด
1086-2555 สายหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบผนังชั้นเดียว Fuel dispensers : single walled type รายละเอียด
1087-2535 ไฮโดรเจเนเทดคาสเตอร์ออยล์ Hydrogenated castor oil รายละเอียด
1088-2535 กรด 12-ไฮดรอกซีสเตียริก 12-Hydroxy stearic acid รายละเอียด
1089-2535 ถั่วกรอบปรุงรส Flavoured crispy peas and beans รายละเอียด
109-2517 วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรีต Sampling and testing concrete masonry units รายละเอียด
1090-2535 เบนทอไนต์สำหรับแบบหล่อทราย Foundry sand mould bentonite รายละเอียด
1091-2535 เสื้อกันฝน Raincoats รายละเอียด
1092-2548 สีรองพื้นกัดผิว Etching primer รายละเอียด
1093-2542 วาล์วขับล้างสำหรับโถส้วม Flush valves for water-closets รายละเอียด
1094-2542 วาล์วขับล้างสำหรับโถปัสสาวะชาย Flush valves for urinals รายละเอียด
1095-2535 ข้อต่อลิ้นภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในการแพทย์ Medical gas cylinder valve connections รายละเอียด
1096-2535 โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม Sodium hexametaphosphate for industrial use รายละเอียด
1097-2556 สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา Acrylic coating used in fibre cement roof tile รายละเอียด
1098-2552 สีผงเคลือบเครื่องเหล็ก Powder coatings for steel works รายละเอียด
11 เล่ม 1-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1 : general requirements รายละเอียด
11 เล่ม 2-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v – Part 2: test methods รายละเอียด
11-2553 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ PVC insulated copper cables รายละเอียด
110-2517 วิธีทดสอบการหดแห้งของคอนกรีตบล๊อก Method of test for drying shrinkage of concrete block รายละเอียด
1100-2553 สายไฟฟ้าร่วมแกนความถี่วิทยุ Radio-frequency coaxial cables รายละเอียด
1101-2535 อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสำหรับประตูบานผลักสองทาง Door closers for double swing doors รายละเอียด
1103-2535 โพแทสเซียมคลอเรต Potassium chlorate รายละเอียด
1104-2552 สีผงเคลือบอะลูมิเนียมเจือ Powder coatings for aluminium alloys รายละเอียด
1105-2535 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 Motorcycles: safety requirements; emission from engine, level 1 รายละเอียด
1106-2535 แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้กระยาเลย Mosaic parquet panels: nonteak รายละเอียด
1107-2535 แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต Plastics laminated plywood for concrete formwork รายละเอียด
1108-2535 แผ่นอัดเคลือบโพลิเอสเตอร์เรซิน Polyester resin coated boards รายละเอียด
1109-2535 สายอากาศสำหรับรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในช่วงความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1 จิกะเฮิรตซ์ Aerials for the reception of sound and television broadcasting in the frequency range 30 MHz to 1 GHz รายละเอียด
111-2538 ผ้าถักวงกลม Circular knitting fabrics รายละเอียด
1111-2535 การแสดงวันที่และเวลา Representation of dates and times รายละเอียด
1112-2535 ซิงก์ซัลเฟตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม Zinc sulphate for industrial use รายละเอียด
1113-2551 สำลีพันก้าน Cotton buds รายละเอียด
1114-2535 แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรด์สำหรับเติมในอาหารสัตว์ Feed additive L-lysine monohydrochloride รายละเอียด
1115-2535 แฟ้มกระดาษ Paper folders and files รายละเอียด