ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0383
ชื่อห้องปฏิบัติการ :บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถานที่ตั้ง :7/10 หมู่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
บุคคลที่ติดต่อ :นายสุชาติ กุลเสน, นางสาวอนิชญ์สร สามารถ
 โทรศัพท์ : 02-1569470-1 โทรสาร : 02-1569472
E-mail : suchart@cg-engineer.com, anijsorn@cg-engineer.com,
iso17025@cg-engineer.com
วันที่ได้รับการรับรอง :6 มกราคม 2564วันหมดอายุ :5 มกราคม 2567
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :6 มกราคม 2564
ใบรับรองที่ :21C001/0838
สถานะของห้องปฏิบัติการ :นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]