ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0267
ชื่อห้องปฏิบัติการ :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง
สถานที่ตั้ง :7/10 หมู่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
บุคคลที่ติดต่อ : นายวิสิฐ ธนินทรานนท์ (กรรมการผู้จัดการ) / นายสุชาติ กุลเสน (ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ)
 โทรศัพท์ : 02-1569470-1 / 081-932-1509 / 087-0728826 โทรสาร : 02-1569472
E-mail : suchart@cg-engineer.com , anijsorn@cg-engineer.com, sales@cg-engineer.com
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :29 มกราคม 2559
วันที่ได้รับการรับรอง :23 พฤษภาคม 2562วันหมดอายุ :22 พฤษภาคม 2565
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :23 พฤษภาคม 2562
ใบรับรองที่ :19C061/0629
สถานะของห้องปฏิบัติการ :นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]