ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0152
ชื่อห้องปฏิบัติการ :บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
สถานที่ตั้ง :361, 361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
บุคคลที่ติดต่อ :คุณภาวนา พันธ์อ้น
 โทรศัพท์ : 02-9342381-3 ต่อ 404, 311 โทรสาร : 02-934 0661
E-mail : cl@amarc.co.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :30 พฤศจิกายน 2552
วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด :15 กันยายน 2565วันหมดอายุ : 6 กรกฎาคม 2570
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :15 กันยายน 2565
ใบรับรองที่ :22-LB0018
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร, นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]