รายชื่อมาตรฐาน มอก.
รายชื่อมาตรฐาน มอก.

เลขที่ มอก. ชื่อ มอก. ภาษาไทย ชื่อ มอก. ภาษาอังกฤษ เอกสาร/อินโฟกราฟิก รายละเอียด
Tisi-IT P3.01 Verion 2017
พัฒนาระบบโดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
© สงวนสิทธิ์ พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)