ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0094
ชื่อห้องปฏิบัติการ : สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
สถานที่ตั้ง : 655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.34
ตำบล บางปูใหม่่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
บุคคลที่ติดต่อ :น.ส หยาดพิรุณ จันดาหาร
 โทรศัพท์ : 02-3240710-9 ต่อ 212 โทรสาร : 02-3240720
E-mail : yardpiroon@thaiauto.or.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :22 มกราคม 2546
วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด :7 เมษายน 2564วันหมดอายุ : 12 สิงหาคม 2565
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :7 เมษายน 2564
ใบรับรองที่ :21T047/1260
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

[ Home | Back ]