ข้อมูลผู้ประกอบการ

     0107536001443
     บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลิงก์ URL : https://appdb.tisi.go.th/Q/i.php?d=1590448779
    - ผู้ประกอบการสามารถ นำลิงก์ URL ตามที่ระบบกำหนด ไปสร้าง QR-CODE เองได้

    - กรณีไม่สามารถนำ URL ไปสร้างลิงก์เอง สามารถ ก๊อบปี้ รูปภาพที่ QR-CODE ที่ระบบสร้างไว้ ไปใช้งานได้

    - การแสดง QR-CODE ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

    - QR-CODE ที่แสดง ต้องใช้ Appication พื้นฐานทั่วไปในการอ่านหรือถอดรหัส ห้ามมิให้ใช้โปรแกรมที่ทำขี้นมาโดยเฉพาะสำหรับอ่าน/ถอดรหัส หรือผู้บริโภคต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อใช้งาน