ฝึกอบรม Overview of product safety activity in Thailand and Japan ครั้งที่ 1

ผู้เขียน : จุติพร มณีนิล โพสต์เมื่อ : 24 ส.ค. 2562

วันนี้(20 สิงหาคม 2562) นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานร่วมกับ Ms.Naomi KIJIMOTO ผู้แทน Product Safety Division แห่ง Ministry of Economy, Trade and Industry(METI),Japan เปิดการฝึกอบรม Overview of product safety activity  in Thailand and Japan ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง METI  สมอ. National Institute of Technology and Evaluation (NITE) และ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ สมอ. รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ


แท็ก : การขอใบอนุอนุญาต

© 2562 (สมอ.)