สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

ฝึกอบรม Overview of product safety activity in Thailand and Japan ครั้งที่ 1

โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2562

วันนี้(20 สิงหาคม 2562) นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานร่วมกับ Ms.Naomi KIJIMOTO ผู้แทน Product Safety Division แห่ง Ministry of Economy, Trade and Industry(METI),Japan เปิดการฝึกอบรม Overview of product safety activity  in Thailand and Japan ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง METI  สมอ. National Institute of Technology and Evaluation (NITE) และ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ สมอ. รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ


อ่านต่อ...
ประกาศ สมอ.
 
14/08/2562 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

09/08/2562 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

30/07/2562 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

26/07/2562 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
© 2562 (สมอ.)