ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105556147913
     บริษัท บี.เอ็น บราเดอร์ จำกัด

     สีรองพื้นสำหรับงานไม้
     Beger Delight Wood Primer G-1600 , Beger Shield Wood Primer B-966

     ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นไม้กันเชื้อรารุ่น Beger Delight Wood Primer G-1600 และ Beger Shield Wood Primer B-966 มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.357-2551 ช่วยรักษาเนื้อไม้และป้องกันไม้จากเชื้อรา

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

Beger Delight Wood Primer G-1600

Beger Shield Wood Primer B-966
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น