ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105528010089
     บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

     เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์
     แอทโมสเฟียร์ สกาย และ แอทโมสเฟียร์ มินิ

     นวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาด มั่นใจ กรองไวรัส แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ และ PM2.5 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
     https://www.amway.co.th/atmosphereข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ