ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105530023885
     บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

     5 ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
     รูปแบบลักษณะแนวตั้ง แบบเดี่ยว • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วสปริงกดเปิด ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยตัวเติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วสปริงกดเปิด ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยแหวนยาง

     
     www.cotto.comข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น