ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107536001273
     บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

     เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
     เครื่องหมายการค้า บกส และ บกสS

     เหล็กเส้นข้ออ้อยมาตรฐาน (Deformed Bar) ชั้นคุณภาพ SD40 SD50 ภายใต้เครื่องหมายการค้า
     https://www.tatasteelthailand.com/product/deformed-bar/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ