ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107536001443
     บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

     ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
     แบบสายอ่อน 1-5 ระดับ และ แบบก้านแข็ง 1-5 ระดับ

     
     https://www.americanstandard.co.th/th/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น