ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107561000340
     บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

     กระเบื้องเซรามิก
     โรงงานหนองแค 1 (NK1)

     สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่ร้าน "คลังเซรามิค" , ร้าน Modern trade หรือร้านผู้แทนจำหน่ายทั่วไป และเลือกรับบริการอื่นๆ ได้ที่ www.cottolife.com
     www.cottolife.comข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ