ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105563028983
     บริษัท บี.เอ. อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด

     ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์เมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร:เฉพาด้านความปลอดภัย
     1.ประเภทวัสดุที่ใช้ทำ เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ วัสดุที่ใช้เคลือบผิว เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ชนิดของภาชนะและเครื่องใช้: จาน ชาม ถ้วย ถาด แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ เหยือกน้ำ ช้อน ส้อม มีด ตะเกียบ ทัพพี โถ

     สินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานยอดเยี่ยม
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น