ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105556147913
     บริษัท บี.เอ็น บราเดอร์ จำกัด

     สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ ,สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
     Beger Cool UV Shield ,Beger Cool All Plus กึ่งเงา, Beger Cool All Plus สำหรับภายนอก, Beger Cool Diamond Shield 7 สำหรับภายนอก,Beger Shield 5 Star Semi-gloss, Beger Shield 5 Star Exterior ,Beger Cool Diamond Shield 10 Semi-Gloss Beger Cool Diamond Shield 15, Beger Cool Diamond Shield Plus ,Beger Super Hi SHIELD Semi-gloss ,Beger Super Hi SHIELD For Exterior, Beger All Shield Plus 12 Semi-gloss ,Beger Roof Cool Seal, Beger All Shield Plus 8 For Exterior ,Beger Shield Weather Guard, Beger Synotex Shield,Beger Cool Flex

     ผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันเครื่องหมายการค้าเบเยอร์ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก.2514-2553 และ มอก.2321-2549 มีคุณสมบัติเป้นไปตามมาตรฐานกำหนดมีความทนทานสูงสุดมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อน
     www.beger.co.th

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

Beger All Shield Plus 8 For Exterior

Beger Shield Weather Guard

Beger Cool Diamond Shield 7 สำหรับภายนอก

Beger Cool Diamond Shield 15

Beger Cool Diamond Shield Plus

Beger Shield 5 Star Exterior

Beger Synotex Shield
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น