ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0115557008941
     บริษัท แซด วอล์คเกอร์ ไลน์ จำกัด

     ก๊อกนำ้สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม:การประหยัดนำ้
     1.ก๊อกนำ้สำหรับอ่างล้างชาม(1)ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ(2)ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,2.ก๊อกนำ้สำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ(1)ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ(2)ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,3. ก๊อกนำ้ปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ(1)ลักษณะแนวตั้ง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกกดเปิด ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ

     สินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น