ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107552000189
     บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

     ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์ มอก. 344-2549 น20499-319/344
     G13 500 V 2A

     
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น