ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107536001460
     บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

     มอก.792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
     

     นำเข้า ผลิต และจำหน่ายโถส้วมนั่งราบ
     www.kohler.co.th และ www.karatsanitaryware.comข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ