ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105545132367
     บริษัท แพน-เอเชีย เคเบิ้ล จำกัด
     PAC

     เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ มอก 166-2549
     เต้าเสียบ 2 ขั้วเปลี่ยนสายไม่ได้ ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.5A (PAC-2025), 6A (PAC-206), 10A (PAC-210, PAC-2010E), 16A (PAC-216, PAC-2016E) เต้าเสียบ 2 ขั้วพร้อมสายดิน เปลี่ยนสายไม่ได้ ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.5A (PAC-3025), 6A (PAC-306), 10A (PAC-310), 16A (PAC-2316)

     เต้าเสียบ 2 ขั้วเปลี่ยนสายไม่ได้ เต้าเสียบ 2 ขั้วพร้อมสายดิน เปลี่ยนสายไม่ได้
     http://www.panasiacable.comข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ