ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0103557016519
     ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอโตโกะ ลายส์ ทรานสปอร์ด

     ของเล่น
     1.ประเภท ไม้ แบบ ทั่วไป, 2.ประเภท สิ่งทอ แบบ ทั่วไป, 3.ประเภท พลาสติก แบบ ทั่วไป, 4.ประเภท พลาสติก-สิ่งทอ แบบ ทั่วไป, 5.ประเภท พลาสติก แบบ ของเล่นที่ต้องรับน้ำหนักตัวเด็ก, 6.ประเภท พลาสติก-โลหะ แบบ ของเล่นที่ต้องรับน้ำหนักตัวเด็ก, 7.ประเภท พลาสติก แบบ ของเล่นที่มีเสียง ยกเว้นของเล่นที่ใช้เป่าหรือตีเพื่อให้เกิดเสียง

     สินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานยอดเยี่ยม
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ