ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105532014328
     บริษัท พี.เอ็น.ซี. อินดัสเทรียล จำกัด

     พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ,ชนิดตั้งพื้น,ชนิดติดผนัง,ชนิดระบายอากาศ,ชนิดแขวนเพดาน,ชนิดไอน้ำ,ชนิดส่ายรอบตัว
     

     
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น