ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105540011821
     บริษัท บลูสโตน จำกัด

     สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง กระตุ้นแบบกระดก แรงดัน 250 V. กระแสไฟฟ้า 16 AX , สวิตซ์ไฟฟ้าขั้วเดี่ยวสัมผัสชั่วขณะ กระตุ้นแบบปุ่มกด แรงดัน 250 V. กระแสไฟฟ้า 16 A.
     รุ่น A7 Series และ B7 Series ; A7-1011/IW A7-1011/CG A7-1011/FA A7-1011/PB A7-1012/IW A7-1012/CG A7-1012/FA A7-1012/PB A7-1021/IW A7-1021/CG A7-1021/FA A7-1021/PB A7-1022/IW A7-1022/CG A7-1022/FA A7-1022/PB A7-1031/IW A7-1031/CG A7-1031/FA A7-1031/PB A7-1032/IW A7-1032/CG A7-1032/FA A7-1032/PB A7-1041/IW A7-1041/CG A7-1041/FA A7-1041/PB A7-1042/IW A7-1042/CG A7-1042/FA A7-1042/PB B7-1011/IW B7-1011/FA B7-1011/CG B7-1012/IW B7-1012/FA B7-1012/CG B7-1021/IW B7-1021/FA B7-1021/CG B7-1022/IW B7-1022/FA B7-1022/CG B7-1031/IW B7-1031/FA B7-1031/CG B7-1032/IW B7-1032/FA B7-1032/CG B7-1041/IW B7-1041/FA B7-1041/CG B7-1042/IW B7-1042/FA B7-1042/CG A7-2011/IW A7-2011/CG A7-2011/FA A7-2011/PB A7-2021/IW A7-2021/CG A7-2021/FA A7-2021/PB B7-2011/IW B7-2011/FA B7-2011/CG B7-2021/IW B7-2021/FA B7-2021/CG

     Switches & Socket จาก beAver งานดีไซน์เรียบเก๋ ทันสมัย สไตล์มินิมอล ทั้งมูดแอนด์โทนก็ยังเข้าได้ดีกับการออกแบบตกแต่งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งบ้านพักอาศัย คอนโด อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า ก็ช่วยให้งานออกแบบของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
     https://www.bluestone.co.th/switchsocketbeaver

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ