ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105557172300
     บริษัท อีส ไชน่า เทรดดิ้ง จำกัด

     ฝักบัวอาบน้ำ
     1. แบบสายอ่อน แบบรุ่น 1 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยกลไกภายในหัวฝักบัว ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ 2. แบบสายอ่อน แบบรุ่น 3 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ 3. แบบสายอ่อน แบบรุ่น 5 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยกลไกภายในหัวฝักบัว ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ 4. แบบก้านแข็ง แบบรุ่น 1 ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ

     สินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานยอดเยี่ยม
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น