ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0113558003071
     ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนภา เทรดดิ้ง

     บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
     1.ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ตเสร็จ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V มีอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ชนิดอีเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 0.5A ความจุแบตเตอรี่ 6Ah ใช้หลอด แอล อี ดี, 2.ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่่กำหนด 3W ถึง 70W และ 80W ถึง 500W, 3.หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ GU5.3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3.5W ถึง 5.5W, 4.หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3W ถึง 15W และ 16W ถึง 27W, 5.หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E14 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3W ถึง 7W, 6.ชุดกึ่งดวงโคม มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3W ถึง 27W, 7.หลอด แอล อี ดี ฉุกเฉินที่มีพลังงานในตัว ขั้วหลอดแบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5W ถึง 10W, 8.อุปกรณ์ขับหลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟที่กำหนด 3W ถึง 15W และ 16W ถึง 27W

     สินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานยอดเยี่ยม
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น