ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107536001443
     บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

     ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
     ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ, ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ และ ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว - แบบเดี่ยวผสม และ แบบคู่ผสม และ ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบเดี่ยวผสม และ แบบคู่ผสมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น