ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105532055202
     บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

     เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
     1)แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดี่ยว 2)แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ 3)แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหากระบบเดี่ยว 4)แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหากระบบคู่ 5)แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง 6)แบบติดผนัง ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหากระบบเดี่ยว 7)แบบติดผนัง ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหากระบบคู่ 8)แบบติดผนัง ประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง

     
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ