ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105557172300
     บริษัท อีส ไชน่า เทรดดิ้ง จำกัด

     ก๊อกนำ้สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม:การประหยัดนำ้
     ก๊อกนำ้สำหรับอ่างล้างชาม(1)ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนังแบบเดี่ยว แบบรุ่นสังกะสี วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,2.ก๊อกนำ้สำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้นแบบเดี่ยว แบบรุ่น สังกะสี วาล์วเซรามิกหันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,3.ก๊อกนำ้สำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น สังกะสี วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,4.ก๊อกนำ้สำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่นสังกะสี วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ

     สินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น