ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105517002853
     บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

     สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
     750 V THW-A SIZE 10 - 500 SQ.MM, 750 V AWV SIZE 10 - 500 SQ.MM

     750 V THW-A, 750 V AWV
     https://www.bangkokcable.com/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น