ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107536001460
     บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

     มอก.2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประหยัดน้ำ
     

     นำเข้า ผลิต และจำหน่ายก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
     www.kohler.co.th และ www.karatsanitaryware.comข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น