ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105509004699
     บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

     สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
     1. ประเภทสีภายนอก : กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีภายใน : กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน

     
     https://www.dulux.co.th/thข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น