ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105557172300
     บริษัท อีส ไชน่า เทรดดิ้ง จำกัด

     ก๊อกนำ้สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม:การประหยัดนำ้
     ก๊อกนำ้สำหรับอ่างล้างชาม(1)ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนังแบบเดี่ยว แบบรุ่นทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ(2)ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้นแบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ(3)ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดตั้งอยู่พื้น แบบเดี่ยวผสมแบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าน-ขวา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,2ก๊อกนำ้สหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ(1)ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสมแบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,3ก๊อกนำ้สำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ(1)ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้นแบบเดี่ยว แบบรุ่นทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศแบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าน-ขวา ควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ,4 ก๊อกนำ้ปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ(1)ลักษณะแนวตั้ง แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกกดเปิดควบคุมปริมาตรนำ้ด้วยตัวเติมอากาศ

     สินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น