ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0745562011071
     บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 3-2553
     สายไฟแกนเตียวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง สำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัตระบุของตัวนำ 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 และ 10 mm2 สายไฟแกนเดียวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง สำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC O1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 300 mm2 และ 400 mm2 สายไฟแกนเดียวไม่มีปลือก ชนิดตัวนำสายอ่อน สำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงตันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 และ 240 mm2 สายไฟแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ขนิดตัวนำเส้นเดี่ยว สำหรับงานเดินสายไฟฟ้ภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 70 C รหัสชนิด 60227 IEC 05 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัตระบุของตัวนำ 0.5 mm2 0.75 mm2 และ 1 mm2 สายไฟแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ขนิดตัวนำสยออน สำหรับงานเดินสายไฟฟ้ภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 70 C รหัสชนิf 60227 IEC 06 แรงตันไฟฟ้าที่กำหนต 300/500 ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัตระบุของตัวน้ำ 0.5 mm2 0.75 mm2 และ 1 mm2 สายไฟแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิตตัวนำเส้นเดี่ยว สำหรับงานเดินสายไฟฟ้ภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 90 C รหัสชนิด 60227 1EC 07 แรงตันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หนตัดระบุของตัวนำ 0.5 mm2 0.75 mm2 1 mm 1.5 mm2 และ 2.5 mm2 สายไฟแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ขนิดตัวนำสายอ่อน สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 90 C รหัสชนิด 60227 IEC 08 แรงตันไฟฟ้าที่กำหนต 300/500 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 0.5 mm2 0.75 m2 1 mm2 15 mm2 และ 2.5 mm2

     
     http://www.nationcable.com/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ