ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105512003550
     บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

     หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
     RC-T10JA(P), RC-T10JA(G) ,RC-T10JA(B), RC-T10JFM(H) ,RC-T18JA(P) ,RC-T18JA(B) ,RC-T18JA(G) ,RC-T18JX,RC-T18JFM(H), RC-T28CE(S), RC-T28CE(W),MTR-18A,MTR-18B,MTR-18C, MTR-15A, MTR-15B, MTR-15C,MTR-10A,MTR-10B,MTR-10C,MR-CM06SA(GREEN), MR-CM06SA(PINK).MR-CM06SA(ORANGE),MR-GM18SA,RC-T18CE,RCT10CE

     
     www.toshiba-lifestyle.com/thข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ