ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105537076950
     บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

     ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ KAIPINGCALSO SANITARY WARE
     ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ตามรายละเอียดแนบ

     
     www.hafele.co.thข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น