ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105510003790
     บริษัท โจตันไทย จำกัด

     สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ 1. ประเภท สีภายนอก : - ประเภทสีภายนอก : กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภท สีภายใน : - ประเภทสีภายใน : กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน
     Jotashield AF Sheen, Jotashield AF Semi-Gloss, Jotashield Flex, Jotatough Hi-Shield Matt, Jotatough Hi-Shield Semi-Gloss, Jotashield Colour Extreme, Essence Easy Clean Semi-Gloss, Majestic True Beauty Semi-Gloss, Essence Easy Clean Matt, Majestic True Beauty Matt, Majestic Perfect Beauty & Care, Essence Interior Matt, Essence Cover Plus Matt, Essence Cover Plus Semi Gloss, Jotashiled Ultra Clean

     
     www.jotun.comข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น