ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105510003790
     บริษัท โจตันไทย จำกัด

     สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ 1. ประเภท สีภายนอก : - ประเภทสีภายนอก : กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภท สีภายใน : - ประเภทสีภายใน : กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน
     Jotashield Colour Extreme, Jotashield Flex, Jotashield Ultra Clean, Jotashield Antifade Sheen/Semi Gloss, Jotun Tough Shield Max Matt/Semi Gloss, Jotatough Hishield Matt/Semi Gloss, Majestic Perfect Beauty & Care, Majestic True Beauty Matt/Semi Gloss, Essence Cover Plus Matt/Semi Gloss, Essence Easy Clean Matt/Semi Gloss, Essence Interior Matt

     
     www.jotun.com

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

Majestic Perfect Beauty & Care, Majestic True Beauty Matt/Semi Gloss

Jotashield Colour Extreme, Jotashield Flex, Jotashield Ultra Clean, Jotashield Antifade Sheen/Semi Gloss

Jotun Tough Shield Max Matt/Semi Gloss, Jotatough Hishield Matt/Semi Gloss

Essence Easy Clean Matt/Semi Gloss, Essence Cover Plus Matt/Semi Gloss, Essence Interior Matt, Essence Easy Ceiling
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น