ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107563000193
     บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

     สี
     ขนาดกระป๋อง/กล/2.5 กล/ ถัง เครื่องหมายการค้า เดลต้า

     
     http://www.deltapaint.co.th

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

สีน้ำ Deltashield Plus มอก.2321-2549

สีน้ำมันเคลือบเงาเดลต้า มอก.327-2553,มอก.2625-2557

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเดลต้า มอก.1123-2555

สีน้ำภายนอกเดลต้า มอก.272-2549
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น