ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0735555005109
     บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
     TPS

     เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
     ชั้นคุณภาพ SD40, ขนาด DB10 DB12 DB16 DB20 และ DB25 , ชั้นคุณภาพ SD30, ขนาด DB12และDB16 เครื่องหมายทางการค้า : TPS

     "มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก"
     www.tpsintergroup.com

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

แสดงการชี้บ่งผลิตภัณฑ์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ