ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107547000800
     บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
     TMT

     เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
     อ้างอิงตามประเภท แบบ ชั้นคุณภาพ ขนาด ความหนาระบุ ความยาว ในใบอนุญาต

     บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด(มหาชน)
     https://www.tmtsteel.co.th/th/

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

การพ่นสัญลักษณ์ มอก. บนผลิตภัณฑ์

เหล็กฉาก

เหล็กรูปตัวซี

เหล็กรูปตัวซีมีขอบ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น