ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105556067677
     บริษัท แคนดี้ ลายส์ จำกัด

     กระเบื้องเซรามิก
     1.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร, 2.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร, 3.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร, 4.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย b ชนิดไม่เคลือบแบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร, 5.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 6.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร, 6.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 7.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร, 7.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 7.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร, 8.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร, 9.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 7.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร, 10.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร, 11.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร, 12.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร, 13.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร, 14.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร, 15.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร, 16.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร, 17.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดไม่เคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 7.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร, 18.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดไม่เคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร, 19.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดไม่เคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร, 20.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดไม่เคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร, 21.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดไม่เคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร, 22.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดไม่เคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 11 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร, 23.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบแบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร

     สินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานยอดเยี่ยม
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น