ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105530023885
     บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

     4 ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
     2.1 ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบเดี่ยว • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยตัวเติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยแผ่นเจาะรู • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยตัว เติมอากาศ 2.2 ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบคู่ผสม • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ํา ด้วยตัวเติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ํา ด้วยแผ่นเจาะรู • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ํา ด้วยแหวนยาง 2.3 ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วยางหมุนซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยแหวนยาง • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วยางหมุนซ้าย 3 รอบ ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยตัวเติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วยางหมุนซ้าย 3 รอบ ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยแหวนยาง • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยตัวเติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยแหวนยาง• แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยตัว เติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วย แหวนยาง 2.4 ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วย แหวนยาง •     แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันขวา 180 องศา ควบคุมปริมาตรน้ําด้วยตัว เติมอากาศ 2.5 ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วยางหมุนซ้าย 90 องศา-วาล์วยางหมุนซ้าย 90 องศา ควบคุม ปริมาตรน้ําด้วยแหวนยาง • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วยางหมุนซ้าย 3 รอบ-วาล์วยางหมุนซ้าย 3 รอบ ควบคุมปริมาตร น้ําด้วยตัวเติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วยางหมุนซ้าย 3 รอบ-วาล์วยางหมุนซ้าย 3 รอบ ควบคุมปริมาตร น้ําด้วยแหวนยาง • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ํา ด้วยตัวเติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ํา ด้วยแหวนยาง 2.6 ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ํา ด้วยเติมอากาศ • แบบรุ่น : ทําด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ํา ด้วยแหวนยาง

     
     www.cotto.comข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น