ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105532055202
     บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

     เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
     1)แบบติดผนัง ชนิดมีฐาน สีขาว และสีอื่น 2)แบบติดผนัง ชนิดไม่มีฐาน สีขาว และสีอื่น 3)แบบฝังเคาน์เตอร์ ชนิดฝังลอย สีขาว และสีอื่น 4)แบบฝังเคาน์เตอร์ ชนิดฝังจม สีขาว และสีอื่น 5)แบบฝังเคาน์เตอร์ ชนิดฝังเสมอ สีขาว และสีอื่น

     
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น