ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0113531001760
     ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรุ่งอุปกรณ์

     ฝักบัวอาบน้ำ
     แบบรุ่น 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ และ 5 ระดับ

     
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ