ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105532055202
     บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

     เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย
     1)ชนิดตั้งพื้น สีขาว สีอื่น 2)ชนิดติดผนัง สีขาว และสีอื่น

     
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น