ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105512004637
     บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด
     TTEI

     ตู้เย็น 1 ประตู
     ประเภทตู้เย็น 1 ประตู, แบบขจัดฝ้าน้ำแข็งด้วยมือ, รุ่น GR-D706, GR-D706CP, GR-D906 และแบบขจัดฝ้าน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ GR-D145, GR-D147, GR-D148, GR-D149, GR-C149, GR-D175, GR-D187, GR-D188, GR-D189, GR-C189 เครื่องหมายการค้า TOSHIBA

     
     https://www.toshiba.co.th/index.htmlข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น