ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105540033379
     บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

     เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
     โรงงานผลิต LG ELECTRONICS INC.

     
     www.lg.com/thข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น