ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105530020053
     บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

     ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ แบบทำ
     ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า อ่างล้างชาม

     
     https://www.karatshoponline.com/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ