ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0125544006848
     บริษัท ไพร์มไนน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     กระจกเทมเปอร์
     กระจกเทมเปอร์ ประเภทแผ่นเรียบ ชนิด ll สัญลักษณ์ T ll ความหนา 4 6 8 10 12 มิลลิเมตร

     โมทีฟ สินค้าคุณภาพ บริการประทับใจ
     https://www.facebook.com/motivbyp9?mibextid=ZbWKwLข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ